ส่วนช่วยเหลือ

 • ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2016 เป็นต้นไป แอทสยามไม่ได้รับจองโรงแรมใดๆ โดยตรงแล้ว แต่ยังให้บริการข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลโรงแรม รูปภาพ แผนที่ รีวิว หรือ คู่มือท่องเที่ยว พร้อมๆ กับลิงค์การจองจากพรีเมี่ยมพาร์ทเนอร์ของเรา
   
  ข้อมูลในหน้านี้อาจจะใช้ไม่ได้กับสถานะปัจจุบันของแอทสยาม

นโยบายการเปลี่ยนแปลง/ขอยกเลิกการจองห้องพัก

เมื่อคุณทำการจองห้องพักและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เราจะทำการตรวจสอบวงเงินและสำรองวงเงินในบัตรเท่ากับมูลค่าของรายการ ในขณะเดียวกันก็จะดำเนินการจองห้องพักให้คุณ ซึ่งบัตรเครดิตของคุณจะยังไม่ถูกชาร์จในขั้นตอนนี้ หากเราไม่สามารถทำการจองห้องพักให้คุณได้ วงเงินดังกล่าวจะถูกคืนกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณภายในระยะเวลา 24 ชม. หากมีการคืนวงเงินกลับไปในวันเดียวกัน หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการหากมีการคืนวงเงินหลังจากชำระเข้ามาแล้วเกินกว่า 24 ชม. โปรดมั่นใจว่าเราจะไม่ทำการชาร์จบัตรเครดิตของคุณอย่างเด็ดขาดถ้าไม่สามารถจองห้องให้คุณได้

ในกรณีที่เราสามารถจองห้องให้กับคุณได้ บัตรเครดิตของคุณจะถูกชาร์จเท่ากับมูลค่าของรายการทันทีที่เราได้ทำการยืนยันการจองกับคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์พร้อมเอกสารยืนยันการจองห้องพัก (Hotel Voucher) หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองก่อนที่จะได้รับเอกสารยืนยันและส่งผลให้ยอดชำระลดลง เราจะทำการชาร์จบัตรตามมูลค่าจริงเท่านั้น และส่วนต่างที่เหลือก็จะถูกคืนกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณ

การเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักใดๆ จะต้องทำผ่านทางเราเท่านั้น ไม่สามารถทำได้โดยตรงกับโรงแรม เช่น การเปลี่ยนวันเข้าพัก, การเพิ่มจำนวนวันเข้าพัก การขอเข้าห้องพักก่อนเวลาที่กำหนด, การขอเข้าพักช้ากว่ากำหนด หรือการขอยกเลิกการสำรองห้องพัก

การขอเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก

 • การขอเพิ่มวันเข้าพักหรือจำนวนห้องจะขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นมีห้องว่างหรือไม่
 • การขอเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ยอดรวมลดลง ไม่ว่าจะเป็น การลดจำนวนวัน ลดจำนวนห้อง หรือลดจำนวนผู้เข้าพัก อันเป็นผลให้ต้องมีการคืนเงิน เราจำเป็นต้องคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 5% ของยอดเงินที่จะต้องคืน
 • การขอเปลี่ยนแปลงจะมีผลก็ต่อเมื่อเราได้ทำการส่งอีเมล์ยืนยันกลับไปเรียบร้อยแล้ว

การขอยกเลิกการจองห้องพัก

นโยบายการขอยกเลิกการจองด้านล่างนี้ สามารถใช้ได้กับทุกๆ รายการยกเว้นถ้าโรงแรมที่คุณจองมีสัญญาและเงื่อนไขที่มีลักษณะแตกต่างออกไป โดยบริษัทฯ จะถือเอาเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกออกโดยโรงแรมเป็นสำคัญเหนือเงื่อนไขที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

Normal Season:
ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. หากขอยกเลิกภายในเงื่อนไข

 • มากกว่า 14 วันก่อนการเข้าพัก
  มีค่าธรรมเนียม 5% จากยอด
   
 • 6-13 วันก่อนการเข้าพัก
  ชาร์จตามเงื่อนไขของโรงแรม (โดยมากจะ 1 คืน) + ค่าธรรมเนียม 5% จากยอด
   
 • 2-0 วัน ก่อนการเข้าพัก
  ชาร์จเงินเต็มจำนวน

High Season:
ตั้งแต่ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. และ 1 พ.ย. - 14 ธ.ค. ทุกสถานที่ และ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. และ 16 ก.ค. - 15 ก.ย เฉพาะเกาะสมุย  หากขอยกเลิกภายในเงื่อนไข

 • มากกว่า 30 วัน ก่อนการเข้าพัก
  มีค่าธรรมเนียม 5% จากยอด
 • 8-29 วัน ก่อนการเข้าพัก
  ชาร์จตามเงื่อนไขของโรงแรม (โดยมากจะ 1 คืน) + ค่าธรรมเนียม 5% จากยอด
   
 • 7-0 วัน ก่อนการเข้าพัก
  ชาร์จเงินเต็มจำนวน

Peak Season:
ตั้งแต่ 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. รวมไปถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวในทุกสถานที่  หากขอยกเลิกภายในเงื่อนไข

 • มากกว่า 45 วัน ก่อนการเข้าพัก
  มีค่าธรรมเนียม 5% จากยอด
 • 45-30 วัน ก่อนการเข้าพัก
  ชาร์จตามเงื่อนไขของโรงแรม (โดยมากจะ 1 คืน) + ค่าธรรมเนียม 5% จากยอด
 • 30-0 วัน ก่อนการเข้าพัก
  ชาร์จเงินเต็มจำนวน
   

การไม่เข้าพัก (No Show/Non-use of reservation):

คุณจะถูกชาร์จเต็มจำนวน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่?
 - 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มออนไลน์ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว - เงื่อนไขการใช้
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 AtSiam.com