แผนที่โรงแรม ซิมพลิเทล ภูเก็ต

ที่อยู่: 470/4 ถนนปฎัก ต.กะรน อ.เมือง 83100 ภูเก็ต, ไทย
พิกัด GPS: 7° 50.901' N – 98° 17.787' E